2023 line-up triko Metal (červená)

Grafický návrh: Lukáš Krol

Barva: Black

Složení: 100 % organická bavlna

Certifikace: GOTS, Fear Wear, EarthPositive (Climate Neutral), PETA-Approved Vegan

Střih: Unisex Medium Fit

Údržba: Doporučeno prát na 30 stupňů, žehlit na 110 stupňů

Varianta:
649 Kč
2023 line-up triko Metal (červená)

Detailní popis produktu

certifikace:

GOTS

Global Organic Textile Standard (GOTS) je celosvětově nejpoužívanějším standardem pro zpracování textilií z organických vláken, který zahrnuje ekologická a sociální kritéria a je podpořen nezávislou certifikací celého dodavatelského řetězce. Cílem normy je definovat celosvětově uznávané požadavky, které zajišťují ekologický status textilií od sklizně surovin přes ekologicky a sociálně odpovědnou výrobu až po označování, a poskytnout tak důvěryhodnou záruku konečnému spotřebiteli. Více informací ve videu nebo zde.

Stručná konkrétní kritéria:

Environmentální kritéria:

- ve všech fázích zpracování musí být organická vlákna oddělena od konvenčních produktů a musí být jasně označeny

- všechny použité chemikálie (např. barviva, pomocné látky a procesní chemikálie) musí být vyhodnoceny a musí splňovat základní požadavky na toxicitu a biologickou rozložitelnost/eliminaci

- látky jako jsou toxické těžké kovy, formaldehyd, aromatická rozpouštědla, funkční nanočástice, geneticky modifikované organismy (GMO) a jejich enzymy nesmějí být ve výrobě použity

- omezení používání syntetických pojiv; pletací a tkalcovské oleje nesmí obsahovat těžké kovy

- bělidla musí být na bázi kyslíku (žádné bělení chlorem)

- azobarviva, která uvolňují karcinogenní aminové sloučeniny, jsou zakázána.

- jsou zakázány metody vybíjeného tisku s použitím aromatických rozpouštědel a metody plastisolového tisku s použitím ftalátů a PVC

- omezení pro doplňky (např. zákaz používání PVC, niklu a chromu)

- všichni provozovatelé musí mít politiku ochrany životního prostředí včetně cílových cílů a postupů pro minimalizaci odpadů a vypouštění odpadních vod

- jednotky pro mokré zpracování musí vést úplné záznamy o používání chemických látek, energie, spotřebě vody a čištění odpadních vod, včetně likvidace kalů. Odpadní voda ze všech jednotek mokrého zpracování musí být čištěna ve funkční čistírně odpadních vod

- obalový materiál nesmí obsahovat PVC. Papír nebo lepenka použité na obalový materiál, závěsné štítky, výkyvné štítky atd. musí být recyklované nebo certifikované podle FSC nebo PEFC

Kritéria toxicity a technické kvality:

- musí být splněny parametry technické kvality (např. hodnoty otěru, prodyšnosti, barevné a velikostní stálosti při praní)

- suroviny, meziprodukty, konečné textilní výrobky i příslušenství musí splňovat přísné limity týkající se nežádoucích zbytků

Minimální sociální kritéria:

Minimální sociální kritéria založená na klíčových normách Mezinárodní organizace práce (ILO) musí splňovat všichni zpracovatelé a výrobci, a to i na úrovni zemědělských podniků. Musí mít zavedeno řízení dodržování sociálních předpisů s definovanými prvky, které zajistí splnění sociálních kritérií. Pro odpovídající provádění a posuzování následujících témat sociálních kritérií je třeba vycházet z uvedených platných klíčových úmluv Mezinárodní organizace práce (MOP).

- svobodná volba zaměstnání

- neexistuje nucená nebo vázaná práce

- je dodržována svoboda sdružování a právo na kolektivní vyjednávání

- pracovní podmínky jsou bezpečné a hygienické

- nesmí být využívána dětská práce

- mzdy odpovídající životnímu minimu

- pracovní doba není nadměrně dlouhá

- není uplatňována žádná diskriminace

- je zajištěno pravidelné zaměstnání

- je zakázáno tvrdé nebo nelidské zacházení

 

FAIR WEAR

Naše produkty jsou vyrobeny společností CONTINENTAL CLOTHING, která je členem Fair Wear. Informace o jejích výsledcích naleznete zde. Fair Wear je nezávislá nezisková organizace, která usiluje o zlepšení pracovních podmínek v textilním průmyslu. Je iniciativou odborových organizací v textilním průmyslu, odborů a nevládních organizací. Fair Wear ověřuje, zda členské společnosti uplatňují Kodex pracovních postupů v celém svém dodavatelském řetězci, a kontroluje jeho dodržování prostřednictvím monitorovacích auditů a nápravných opatření. Každoroční podávání zpráv členskými společnostmi i samotnou organizací Fair Wear podporuje transparentnost na všech úrovních.

 

EARTHPOSITIVE (CLIMATE NEUTRAL)

Oděvy EarthPositive jsou 100% ekologické a mají o 90 % nižší emise CO2. Uhlíková stopa byla vypočtena podle metodiky BSI PAS2050 a certifikována společností Carbon Trust Cartifications. Snížení o 90 % bylo dosaženo kombinací ekologického zemědělství s nízkým dopadem na životní prostředí, efektivitou výroby a dopravy a využíváním obnovitelné energie namísto elektřiny ze sítě založené na fosilních palivech. Bylo vypočteno, že jedno tričko EarthPositive ušetří přibližně 7 kg CO2, zatímco mikina s kapucí ušetří až 28 kg skleníkových plynů. Jedná se o skutečné snížení emisí dosažené při výrobě, bez jakékoli kompenzace emisí uhlíku.

Uhlíková stopa výrobku znamená celkové množství CO2 a dalších skleníkových plynů, které se uvolní v rámci výroby, distribuce, používání a likvidace výrobku. Skleníkové plyny se tak nazývají proto, že zachycují teplo v zemské atmosféře a udržují planetu teplou. Hlavními plyny jsou oxid uhličitý (CO2), metan a oxid dusný.

https://www.earthpositive.se/organic.html

PETA-Approved Vegan

Nadace People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) je britská charitativní organizace, která se zabývá zaváděním a ochranou práv všech zvířat. Stejně jako lidé jsou i zvířata schopna trpět a mají zájem vést svůj vlastní život; proto nejsou naše, abychom je využívali - k pokusům, jako potravu, oblečení, zábavu nebo z jakéhokoli jiného důvodu. PETA a její pobočky po celém světě vzdělávají politiky a veřejnost v oblasti týrání zvířat a podporují pochopení práva všech zvířat na respektující zacházení.

https://www.peta.org/about-peta/contact-peta/